Spotkanie w lutym odbędzie się 13-tego. Do zobaczenia Bracia