Dziś konferencja tyczyła się trzech następców Króla Salomona.

Roboam wyzwoliciel ludu. Za jego dni naród się rozmnożył. Syn króla Salomona.
Obejmuje władze kiedy ma 41 lat. Każdy ma misje w Biblii. On w dopiero w średnim wieku otrzymuje swoją misję.
Demon pustyni tu jako kryzys wieku średniego. A on dostaje misje bycia królem, która różnie wykonuje. Nigdy nie jest za późno na nowy początek. Na zbliżenie się do Boga.
Nie słucha rady starszych. Salomon nałożył duże podatki aby utrzymać na harem, wojsko, dwór, pałac. Roboam nie słucha rady starszych podtrzymał te podatki i jeszcze je podniósł.
Przez to królestwo się rozpadło. 10 do 3. Dostał królestwo południowe ze Świątynią. Judę. Jeroboam bierze królestwo Północne – Izrael.
Syn płaci za grzechy i błędy ojca. Jak zapowiedział Pan.
Pod wpływem Proroka odstępuje od bratobójczej  walki. Jest postacią niejednoznaczna.
Cały okres panowania włączył z Jeroboam I-szym Krórem Izraela
Biblia obwinia go jak i cały naród o rozbicie królestwa. O podział.
Nazywają go najgłupszym królem.
Przyjmował do swojego Królestwa kapłanów i lewitów. Dawał im miejsce w świątyni. Dał im pobudować nowe przybytki – znowu bałwochwalstwo.
Kara za idolatria był najazd.
Popełnia błędy ojca.
Abiasz. Zostaje królem za młodu namaszczony przez ojca. Prowadził zwycięską wojnę z Jeroboamem I, królem Izraela. Przyłączył do Judy miasta Betel, Jeszanę i Efron. Miał czternaście żon, dwudziestu dwóch synów i szesnaście córek. Zmarł w Jerozolimie, gdzie został pochowany. Kolejnym królem Judy został jego syn Asa.

Asa zostaje królem w bardzo młody w wieku: 11 lat. Przywraca Jahwe jako jedynego Boga niszczy sakralna prostytucję.

Grzechy pokoleniowe. Ale każdy odpowiada za swoje czyny. Są pewne skutki grzechów pokoleniowych ale każdy jest odpowiedzialny za Siebie.
Tak naprawdę nie ma Grzechów pokoleniowych. Ludzie świeżo nawróceni uważają że grzechy pokoleniowe istnieją.
Ale wszystko jest w naszych rękach i wszystko potrzebuję czasu. Również nawrócenie.
Gorliwość religijną może być zabójcza. Trzeba trzeźwego spojrzenia na wszystko.
Często mówi się o grzechu pokoleniowym gdy popełnia się błędy ojca/matki.