Księga Samuela – cudzołóstwo Dawida z Batszebą (hebr. Szeba – córka)

Acedia (Demon południa) – zniechęcenie – największy grzech wg. Ojców Pustyni (III w n.e., Egipt, żyli na pustyni). Ojcowie Pustyni starali się modlić prostą modlitwą, a kiedy się zniechęcali, szli do pracy. https://www.youtube.com/watch?v=doOMMlioq7Q

Warto obejrzeć  ponadto rosyjski film „Wyspa” https://www.cda.pl/video/33069709b

Starszych ludzi demony kuszą przez gniew, młodszych przez nieczystość

Nieczystość związana jest z frustracją i gniewem.